AnmälanVi välkomnar Er att anmäla Ert lag till den 38:e upplagan av Elitfönster Cup.
Av praktiska skäl är antalet deltagande lag begränsat till 70 lag. Vi har logi platser (sovsal) till ca 35 lag. Först inkomna anmälningsavgifter gäller som turordning för deltagande och logi. Utöver dessa platser så erbjuder vi camping i närhet av fotbollsplanerna.

Anmälan görs på Internet. Klick här för anmälan. Vi använder oss av en extern partner ProCup för att administrera anmälningarna av  lagen. Efter anmälan av era lag skickas det en faktura till klubben. Ni får också en inloggning för ert lag till anmälningsuppgifterna. Här kan ni sedan komplettera med antal spelare och mat&logi paket. Viktigt att ni får med e-post och telefonnummer så vi kan kontakta er vid behov.

Din anmälan är preliminär tills anmälningsavgiften är betalt 800 kr/lag betalas in till Lenhovda IF på BG 455-7310.

Anmälningsavgiften ska vara betald senast 2019-05-12.